Miljöfrågor och hållbar utveckling

© United Nations

"Människan har rätt till en hälsosam miljö och ansvar för att skydda och förbättra miljön åt framtida generationer" enligt en deklaration, som antogs vid FN:s första miljökonferens i Stockholm 1972. Samma år upprättade generalförsamlingen FN:s miljöprogram - United Nations Environment Programme (UNEP) med ansvar för att studera miljöfrågor, verka för en sundare miljö och samordna FN:s aktiviteter på området. 

Femton år efter Stockholmskonferensen presenteras ett viktig miljödokument i FN, som argumenterar för en hållbar utveckling, där man betonar att miljömässig överlevnad är otänkbar utan utveckling, men den ekonomiska utvecklingen måste ske på ett sådant sätt, att möjligheterna inte förstörs för kommande generationer.  

FN:s kommission för hållbar utveckling - United Nations Commission on Sustainable Development (CSD) - upprättades 1992 för att förbättra FN:s koordinering av miljö- och utvecklingsaktiviteter.

Världskonferenser om miljöfrågor

Det har hållits flera världskonferenser om miljöfrågor inom FN:s ram.

1997 ägande generalförsamlingen en specialsession åt att utvärdera resultatet från Riokonferensen -  Special Session of the General Assembly to Review and Appraise the Implementation of Agenda 21 (Earth Summit +5),  i New York, 23-27 juni.

FN:s generalförsamling sammankallade ett toppmöte för hållbar utveckling Världstoppmötet om hållbar utveckling - World Summit on Sustainable Development i Johannesburg 26 augusti-4 september 20002.

FN:s klimatpanel - Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) - grundades 1988 av FN-organen WMO och UNEP för att undersöka sambandet mellan klimatförändringar och mänsklig aktivitet. IPPC:s larmrapporter har väckt stor uppmärksamhet och citeras ofta i miljödebatten.

Den 22 september 2009 sammankallade generalsekreteraren ett klimattoppmöte i New York - Summit on Climate Change - med syftet att lägga en grund till det nya globala klimatavtal, som ska förhandlas fram under FN:s klimatkonferens i Köpenhamn.

Dokumentation

Ämnessökning kan göras via FN:s officiella hemsida, Economic and Social Development, Index to Programmes.

För dokumentation om FN:s miljöprogram: se denna guide, avdelningen UNEP.

För dokumentation om FN:s kommission för hållbar utveckling: se denna guide, avdelningen Kommissionen för hållbar utveckling.

Rapportering från miljökonferenserna finns i följande publikationer:

Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm 1972 finns publicerad på UNEP:s hemsida.

Handlingsplanen från Riokonferensen Agenda 21. Environment and Development. Rio de Janeiro, 14 June 1992 samt slutdeklarationen Rio Declaration on Environment and Development, finns i fulltext via FN:s officiella hemsida, United Nations Environment Programme

Bakgrundsinformation, rapporter och dokument från Earth Summit +5 - Special Session of the General Assembly to Review and Appraise the Implementation of Agenda 21, New York, 23-27 June 1997 finns på FN:s officiella hemsidor.

Information om Världstoppmötet om hållbar utveckling samt relevanta dokument i fulltext finns på den officiella hemsidan för Johannesburg Summit 2002.  

Bakgrundsinformation och dokumentation från FN:s klimatkonferenser i Bali 2007- United Nations Climate Change Conference in Bali - i Poznan 2008 - United Nations Climate Conference in Pozna? - finns på de officiella hemsidorna.

Rapporter och dokument i fulltext från FN:s klimatpanel, IPPC finns på dess officiella hemsida.

Program och uttalanden från FN:s klimattoppmöte i New York den 22 september 2009 finns på dess webbsida - Summit on Climate Change.

Bakgrundsinformation samt dokument och rapporter från FN:s klimatkonferens i Köpenhamn finns på dess hemsida Official website of the UN Climate Change Conference in Copenhagen COP 15/CMP 5 7 to 18 December.

Slutdokumentet från Köpenhamnskonferensen - The Copenhagen Accord har publicerats som advance unedited version och draft text. 

Dokument och rapporter från klimatkonferensen i Cancún 2010 finns på dess officiella webbsida UN Climate Change Conference in Cancun.

Bakgrundsinformation, rapporter och dokument från FN:s konferens om hållbar utveckling - Rio+20  - finns publicerat på dess officiella webbplats. Slutdokumentet The Future We Want finns i fulltext på samliga FN-språk.

Databaser och index

Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

En ämnesportal med översikt över FN:s arbete med miljöfrågor med viktig dokumentation i fulltext finns på FN:s officiella hemsida, Global Issues, Environment.

En ny portal till FN:s klimatarbete finns på FN:s officiella hemsida Gateway to the UN  System's Work on Climate Change.  

Inför FN:s klimatkonferens i Köpenhamn i december 2009 skapades en webbplats - Summit on Climate Change - med bakgrundsinformation, program och dokumentation.

För databaser och specialindex för miljöfrågor: se denna guide, avdelningen UNEP.   


Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnetsom ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

 

 

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2014-04-03