Narkotikakontroll

© United Nations

Narkotikakontroll har varit en internationell angelägenhet ända sedan den första internationella konferensen i ämnet hölls 1909. Det internationella samfundet har byggt upp ett system för att utöva kontroll över denna fråga under överinseende av NF och sedan 1946 av FN.

FN:s narkotikakommission - Commission on Narcotic Drugs (CND) - upprättades 1946. Det är en av ECOCOC:s fasta kommissioner med uppgift att granska alla frågor som rör de internationella fördragen om kontroll av narkotika.

International Narcotics Control Board (INCB) är ett oberoende organ, som kontrollerar efterlevnaden av FN:s konventioner om narkotika.

The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) med huvudkontor i Wien är det administrative centret för narkotikafrågor. Det har till uppgift att stödja medlemsländerna i deras kamp mot narkotika. Arbetet sker genom forskning och information om narkotikafrågor, normativt arbete för att hjälpa staterna att implementera internationella traktat, tekniskt samarbete för att höja medlemsstaternas kapacitet i kampen mot narkotikamissbruk och brottlighet.

Se även DagDok: UNODC.

Dokumentation

Databaser och index

  • Treatnet är ett globalt nätverk av institutioner, som arbetar med vård och behandling av missbrukare.
  • Drug use, prevention and care är en ämnesportal till FN:s arbete i kampen mot narkotika och den finns på UNODC:s webbplats.
  • Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år.
  • Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
  • UN Pulse #drugs. Dag Hammarskjöld Librarys (New York) blogg.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnet) som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-01-18