Regionalt ekonomiskt samarbete och utveckling

© United Nations

Inom FN spelar de regionala ekonomiska kommissionerna en viktig roll för att sammanställa information om den ekonomiska utvecklingen i varje världsdel. Under ECOSOC sorterar fem regionala kommissioner med uppgift att stödja och samordna det ekonomiska och sociala arbetet i de olika världsdelarna.

Dokumentation

Databaser och index


Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnetsom ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-01-18