Statistik

© United Nations

FN:s statistiska avdelning - United Nations Statistics Division (UNSD) - samlar in, analyserar och publicerar statistik från hela världen. Man utarbetar även normer för nationell statistik och ger stöd till insatser för att förbättra den.

Statistik från FN ger en bild av världens tillstånd och utgör ett viktigt underlag för FN:s beslut och verksamhet. Statistiken används också i stor utsträckning av statliga och privata organisationer i medlemsländerna.

Hitta statistik från FN

Statistik från FN och dess program, fonder och byråer används ofta i både vetenskapliga resurser och i nyhetsrapportering. Här är några sätt att hitta statistik från FN.

 1. UNdata innehåller data från en mängd olika FN-källor.
 2. Vad handlar statistiken om? Gå direkt till FN-organet eller den organisation som berörs, exempelvis:
 3. FN-organens rapporter - 'flagship reports' är den viktigaste typen av publikationerna från FN:s olika organ. Vanligtvis publiceras de en gång om året och innehåller ett annex med statistik. Ofta finns de att ladda ned från organens webbplatser.
 4. Sök i statistikdatabaser.
 5. Om du söker statistik för ett visst land, titta på webbplatsen för FN:s land- eller regionkontor (som ofta leds av UNDP). 
 6. Kontrollera sekundära källor. Ofta används samma statistik på flera ställen och där kan referenser till källan finnas.

Dokumentation

Här följer en förteckning över publikationer med statistik från FN. För äldre utgåvor i tryck, kontakta Dag Hammarskjöldbiblioteket, Uppsala, eller FN-biblioteken i New York och Genève.

Statistiska översikter och tabeller över särskilda ämnesområden publiceras även på de olika FN-organens webbplatser: se respektive FN-organ.

United Nations Statistics Division (UNDS) publicerar varje år rapporter, kompendium och handböcker över statistik. Statistiken är ofta tillgänglig i elektroniskt format. För dokumentation från UNSD, se DagDok : Kommissionen för statistik.

Databaser och index

 • UNdata. En ingång till flera av FN:s statistikdatabaser.
 • UNSD Statistical Databases. FN:s statistiska databaser från United Nations Statistics Division of the Department of Economic and Social Affairs (DESA).
 • Lista över FN:s statistikresurser. Sammanställd av Dag Hammarskjöld Library (New York).
 • ODS, FN-dokument fr o m 1993- i fulltext; resolutioner från huvudorganen från 1946-; databasen utökas kontinuerligt med äldre dokument.
 • UNBISnetFN-bibliotekens katalog med referenser till dokument med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-06-02