Mellanösternkonflikten

© United Nations

Konflikten i Mellanöstern har varit en av Förenta Nationernas huvuduppgifter alltsedan starten. Under de gångna decennierna har strider blossat upp vid flera tillfällen och FN har svarat genom att skapa ett maskineri för fred och säkerhet i regionen och utforma principer för en fredlig uppgörelse.

FN och fredsbevarande arbete

Redan 1948 övervakade FN:s första militära observationsgrupp vapenvilan, som säkerhetsrådet krävt under det första arabisk-israeliska kriget, och den första fredsbevarande styrkan upprättades i Mellanöstern under Suez-krisen 1956. För närvarande verkar tre fredsbevarande styrkor i området:

  1. UNTSO (Mellanöstern)
  2. UNIFIL (Libanon)
  3. UNDOF (Golan)

Säkerhetsrådet och Mellanöstern

Förenta Nationerna arbetar ständigt för en varaktig lösning på konflikten i Mellanöstern. Säkerhetsrådet har lagt grunden till en sådan lösning i två resolutioner 242 (1967) och 338 (1973)Rådet har genom åren tagit upp situationen i Mellanöstern och den palestinska frågan vid många tillfällen.

För att öka medvetenheten om situationen i Palestina och öka stödet för en fredlig lösning i regionen, skapades genom ett beslut i generalförsamlingen the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People.

FN:s hjälpinsatser

Flera FN-organ, fonder och program arbetar med insatser i Mellanöstern. En speciell koordinator, UNSCO - the Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process, har utsett av FN för att övervaka och samordna hjälpinsatserna.

FN-organ

Svensk benämning

Mer information i denna guide

UNRWA

FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar

UNRWA

UNDP

FN:s utvecklingsprogram

UNDP

The World Bank

Världsbanken

Världsbanksgruppen

ESCWA

Ekonomiska och sociala kommissionen för Västasien

ESCWA

UN-HABITAT

FN:s centrum för boende- och bebyggelsefrågor

UNHSP

OCHA

FN:s kontor för samordning av humanitära insatser

OCHA

Dokumentation

Databaser och index


Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'subject index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnet), som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2016-12-30