Säkerhetsrådet

© United Nations

Säkerhetsrådet har enligt stadgan som sitt främsta ansvar att upprätthålla fred och säkerhet med ett särskilt ansvar för nedrustningsfrågor.

I FN-stadgans artikel 26 uttrycks att säkerhetsrådet är ansvarigt för "att främja att främja upprättande och upprätthållande av internationell fred och säkerhet med minsta möjliga uppoffring av världens mänskliga och ekonomiska tillgångar för rustningsändamål".

Dokumentation

FN-stadgan svensk version - engelsk version

För dokumentation från säkerhetsrådet, se DagDok : Säkerhetsrådet.

Databaser och index

För databaser och index över säkerhetsrådets dokumentation, se DagDok : Säkerhetsrådet.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2016-12-29