Terrorism

© United Nations

Efter terrorattackerna den 11 september 2001 har kampen mot terrorismen upptagit en allt större del av Förenta nationernas agenda. Säkerhetsrådet har antagit flera resolutioner, som syftar till att införa förbud mot att understödja grupper och människor som har koppling till terrororganisationer.

I säkerhetsrådet har frågan om terroristbekämpning diskuterats under lång tid och flera resolutioner har antagits. Resolution 1373 antogs den 28 september 2001 och innebär en uppmaning till alla medlemsstater att motarbeta finansiering av terrorism. Enligt denna resolution upprättades en särskild kommitté med uppgift att kontrollera efterlevnaden av resolutionen - Counter Terrorism Committee. Ytterligare FN-konventioner mot terrorism har utarbetats, för att täppa till eventuella luckor i tidigare konventionstexter och stärka det internationella samarbetet inom detta område.

För mer information om Förenta Nationernas arbete mot terrorism, se DagDok:

Dokumentation

Mer information om vidare läsning i ämnet finns på:

Databaser och index


Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnet), som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2016-12-29