AIDS

© United Nations

UNAIDS - Joint United Nations Programme on HIV/AIDS - FN:s aidsprogram initierades 1996 som ett samordnande organ inom FN-systemet för att effektivisera kampen mot HIV/AIDS.

Tidigare hade WHO haft ansvaret för denna fråga, men efter den explosionsartade spridningen av viruset och dess förödande effekter, krävdes en koordinering av FN:s insatser på detta område. UNAIDS fungerar således som ett gemensamt sekretariat för aidsprogrammet och är ett samarbete mellan UNDP, UNICEF, UNFPA, UNHCR, UNESCO, UNODC, UN Women, WHO, WFP, Världsbanken och ILO.

Dokumentation

  • UNAIDS webbplats innehåller den senaste informationen om UNAIDS så som bakgrundsinformation, nyheter, landöversikter, samt flera rapporter och data och analyser om AIDS-situationen i fulltext. Här finns även foton, videos med mera.

FN har publicerat flera nyckeldokument med rekommendationer om strategier för arbetet med hiv/aids-frågan:

Databaser och index

  • Global issues. AIDS. En FN-sida med information om ämnet och länkar till till andra webbplatser för ytterligare information.
  • I WHO:s databas Global Health Atlas samlas senaste data om spridningen av HIV/AIDS, samt information om riskbeteende.
  • Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnet som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-28