Flyktingfrågor

© United Nations

Världen över finns runt 50 miljoner människor, som tvingats på flykt i eller utanför sitt hemland på grund av förföljelse, brott mot mänskliga rättigheter, krig, inbördeskrig och väpnade konflikter. Flyktingproblemet har blivit allt större, mer komplicerat och globalt.

FN:s system för skydd och bistånd

FN:s system för skydd av och bistånd till flyktingar vilar på två grundpelare: FN:s flyktingkonvention från 1951, Genèvekonventionen, med tilläggsprotokoll från 1967 - Convention relating to the Status of Refugees och Protocol relating to the Status of Refugees - och stadgarna för FN:s flyktingkommissariat - Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees.

FN:s flyktingorgan

FN:s flyktingorgan - United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, har ansvaret för att leda och koordinera internationellt agerande för skydd av flyktingar över hela världen och lösning av flyktingproblemen. Ofta handlar det om katastrofbistånd, men när flyktingsituationer blir utdragna, är det viktigt att inrikta arbetet på mer långsiktiga lösningar. FN arbetar därför på bred front med flyktingfrågan och har ett väl etablerat samarbete med andra internationella organisationer och folkrörelser.

Världsflyktingdagen

World Refugee Day uppmärksammas varje år den 20 juni.

FN-organ, fonder, program och kommittéer som arbetar med insatser för flyktingar:

FN-organ

Svensk benämning

Mer information i DagDok

FAO

FN:s livsmedels och jordbruksorganisation

FAO

IASC

Inter-Agency Standing Committee

IASC

OCHA

FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp

OCHA

Special Representative for Children and Armed Conflict

Generalsekreterarens speciella representant för barn i väpnade konflikter

Barn i väpnade konflikter

UNDP

FN:s utvecklingsprogram

UNDP

UNFPA

FN:s befolkningsfond

UNFPA

UN-HABITAT

FN:s centrum för boende och bebyggelsefrågor

UN-HABITAT

UNHCR

FN:s flyktingorgan

UNHCR

UNICEF

FN:s barnfond

UNICEF

UNISDR

Internationell strategi för begränsning av naturkatastrofer

UNRWA

FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar

UNRWA

WFP

Världslivsmedelsprogrammet

WFP

WHO

Världshälsoorganisationen

WHO

Dokumentation

FN har upprättat flera juridiska instrument för skyddet av flyktingar:

Databaser och index

 • RefWorld är UNHCRs databas för flyktingfrågor och mänskliga rättigheter. Innehåll:
  • Landinformation - landrapporter och -profiler, nyheter och kartor.
  • Internationell och nationell lagstiftning relaterad till flyktingfrågor
  • Statistik
  • Referenser till böcker, artiklar och konferensrapporter.
 • Refugees and asylum seekers. En forskningsguide av FN-biblioteket i Genève.
 • UN Pulse #refugees. Dag Hammarskjöld Librarys (New York) blogg.
 • UNBISnet. FN-bibliotekens katalog med referenser till dokument i ämnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnet) som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2018-02-15