Kvinnor i väpnade konflikter

© United Nations

I en krigssituation är kvinnor och unga flickor särskilt utsatta för skändningar och grymheter. Ofattbart våld kännetecknar övergreppen i väpnade konflikter, där kvinnor systematiskt våldtas och stympas som en del av krigföringen. Det är inte ovanligt att övergreppen sedan fortsätter i hemmen, när soldaterna återvänder.

Specialrapportör som bevakar våld mot kvinnor

1994 utsåg FN:s kommission för mänskliga rättigheter en specialrapportör för att bevaka våld mot kvinnor - Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences. Rapportören sammanställer regelbundet rapporter och tematiska årsrapporter. Rapporterna granskas av FN:s människorättsråd.

Sexuellt våld i väpnade konflikter

Den internationella brottmålsdomstolen har som princip i sina stadgar, antagna 1998 - Rome Statute of the International Criminal Court - fastslagit att våldtäkt och könsrelaterat våld är brott mot mänskligheten och ska betecknas som krigsförbrytelser.

Generalsekreteraren har utsett en särskild representant för att bevaka kvinnors utsatta situation i krig och andra konflikter - Special Representative on Sexual Violence in Conflict.

Rapporten 'Women, war and peace'

Women, war and peace är en oberoende utredning om kvinnor, krig och fred utförd av Elisabeth Rehn och Ellen Johnson Sirleaf på uppdrag av UNIFEM. De två experterna betonar att mäns våld mot kvinnor bör lyftas fram som ett systematiskt missförhållande som följd av konflikter såväl under själva konflikten som under återuppbyggnadsfasen. Därför krävs humanitära insatser, lagar och säkerhetsinsatser, som återspeglar detta förhållande.

Se även DagDok-sidorna, Kvinnors rättigheter och UN Women.

Dokumentation

Databaser och index

  • UNBISnet. Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
  • ODS. FN:s fulltextdatabas med alla FN-dokument i fulltext från 1993, samt resolutioner från huvudorganen och säkerhetsrådets mötesprotokoll sedan 1946. Databasen uppdateras kontinuerligt med äldre dokument.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnet) som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2014-07-02