Humanitära insatser och katastrofbistånd

© United Nations

När ett land utsätts för krig, svält och naturkatastrofer, hjälper FN
med humanitärt bistånd framför allt genom sina sex operativa organ
och som en katalysator för insatser, som görs genom regeringar,
mellanstatliga humanitära organisationer och icke-statliga organisationer, så kallade NGO:er. FN-systemets humanitära insatser består inte enbart av kortsiktig katastrofhjälp utan också av insatser för långsiktig återuppbyggnad och utveckling. 

Ett flertal organ, program och fonder är involverade i humanitära insatser och katastrofbistånd:

FN-organ

Svensk benämning

Mer information i DagDok

FAO

FN:s livsmedels. och jordbruksorganisation

FAO

OCHA

FN:s kontor för samordning av humanitära insatser

OCHA

OHCHR

FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

UNAIDS

FN:s aidsprogram

UNAIDS

UNDP

FN:s utvecklingsprogram

UNDP

UNHCR

FN:s flyktingorgan

UNHCR

UNICEF

FN:s barnfond

UNICEF

UNRWA

FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar

UNRWA

UNV

FN:s volontärprogram

UNV

WFP

Världslivsmedelsprogrammet

WFP

WHO

Världshälsoorganisationen

WHO

WMO

Världsmeteorologorganisationen

WMO

Dokumentation

Databaser och index

  • UNBISnet. Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
  • ODS. FN:s fulltextdatabas med alla FN-dokument i fulltext från 1993, samt resolutioner från huvudorganen och säkerhetsrådets mötesprotokoll sedan 1946. Databasen uppdateras kontinuerligt med äldre dokument.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnet) som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-27