FN-tribunaler

© United Nations

Förenta Nationerna har upprättat internationella tribunaler för att ställa personer till svars för krigsförbrytelser:

  1. Forna Jugoslavien: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)
  2. Rwanda - International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)
  3. Sierra Leone - Special Court for Sierra Leone (SCSL)
  4. Libanon - Special Tribunal for Lebanon (STL)
  5. Kambodja - Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC).

Tribunalernas funktioner

Tribunalerna har tre funktioner:

  1. De syftar till att skipa rättvisa.
  2. De är avsedda att ha en återhållande effekt på parterna i en konflikt genom risken att ställas till svars för krigsförbrytelser.
  3. De skapar bättre förutsättningar för en fredsprocess. 

Tribunalerna är upprättade genom resolutioner i FN:s säkerhetsråd med hänvisning till kapitel VII i FN-stadgan. Internationella domstolen i Kambodja är en nationell domstol, upprättad genom avtal mellan Förenta Nationerna och Kambodja.

Dokumentation

För dokumentation om FN:s tribunaler, se DagDok:

Databaser och index

För databaser och index över FN:s tribunaler, se DagDok:

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-02-09