FN:s folkrättskommission

© United Nations

International Law Commission (ILC)

FN:s folkrättskommission upprättades 1947 av generalförsamlingen. Uppdraget är att främja en fortlöpande utveckling och kodifiering av den internationella rätten.

Uppbyggnad

Folkrättskommissionen består av 34 medlemmar valda av generalförsamlingen för en period av fem år. Medlemmarna är valda i sin personliga kapacitet som experter, inte som representater för sina respektive länder.

Arbetsuppgifter

Kommissionen har en årlig session i Genève. Under den cirka tio veckor långa sessionen förbereder kommissionen utkast till frågor om internationell lagstiftning. De ämnen som behandlas väljs dels av kommissionen själv, dels på rekommendation av generalförsamlingen eller ekonomiska och sociala rådet.

När kommissionen formulerat ett utkast sammankallar generalförsamlingen en internationell diplomatkonferens. Med utkastet som underlag utformar generalförsamlingen därefter en konvention.

Dokumentation

På webbplatsen för International Law Commission finns information om folkrättskommissionens arbete samt viktiga rapporter och dokument i fulltext.

Dokument från FN:s folkrättskommission har följande koder:

A/ Generalförsamlingen

-/CN.4 Commission no. 4 = International Law Commission

-/ordningsnummer

Ex. A/CN.4/L.622 Generalförsamlingen, Kommission no. 4, begränsad distribution (Limited), dokument 622.

Dokument och publikationer finns i tryckt form i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling. Dokument kan även sökas i UNBISnet.

Databaser och index

  • Referenser till folkrättskommissionens dokument finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
  • En lista över folkrättskommissionens årsböcker kan sökas i databasen UN-I-QUE via FN:s webbplats

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index (onlineversionen UNBISnetsom ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-02-09