Handelsrätt

© United Nations

FN:s kommission för internationell handelsrätt - United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) - inrättades 1966. Tillkomsten av The World Trade Organization 1994 har inneburit en förstärkning av det juridiska förfarandet i samband med handelstvister.

UNCITRAL:s arbete och struktur

FN:s kommission för internationell handelsrätt arbetar med att

  • utveckla konventioner, normer och juridiska riktlinjer.
  • samordna och underlätta den internationella handeln.

I kommissionen ingår 60 medlemsstater, valda av generalförsamlingen. Medlemsstaterna representerar olika geografiska regioner samt ekonomiska och rättsliga system. Medlemmarna möts vid en årlig session - jämna år i New York och udda år i Genève.

För mer information om WTO, se DagDok: WTO.

Dokumentation

Dokument från UNCITRAL har följande koder: 

A/ Generalförsamlingen

-/CN.9 Commission no. 9 = UNCITRAL

-/ordningsnummer

Ex. A/CN.9/564 Generalförsamlingen, Kommission no. 9, dokument 564

Databaser och index

  • CLOUT - Case Law on UNCITRAL Texts är en databas för domstolsbeslut och skiljedomsförfarande i handelsrättsliga frågor relaterade till UNCITRAL:s regelverk.
  • Från 1993- publiceras dokument från UNCITRAL i FN:s fulltextdatabas ODS.
  • Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. 
  • Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.  
  • För information om WTO:s databaser, se DagDok: WTO

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'subject Index' till United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet), som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-02-09