Havsrätt

© United Nations

FN:s avdelning för havsärenden och havsrätt (Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS)), FN:s internationella domstol för havsrätt (International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)) samt Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) arbetar med frågor som rör havsrätt.

Principen om det fria havet

Under 1900-talet har den traditionella principen om det fria havet kommit att ifrågasättas alltmer. Orsaken till detta är till stor del ekonomiska och militära intressen såsom

 • havsfiske
 • utvinning av olja och mineraler
 • anspråk på särskilda fiskezoner
 • anspråk på utökade territorialzoner
 • anspråk på militära säkerhetszoner. 

Havsrättskonventionen

Sedan 1950-talet har omfattande ansträngningar gjorts under FN:s ledning för att reglera havsrätten genom olika konventioner. FN:s havsrättskonferens antog 1982 ett dokument som täcker alla aspekter på rätten till, och användningen av, haven. Detta är den så kallade havsrättskonventionen - United Nations Convention on the Law of the Sea. Fördraget sågs dock som kontroversiellt och det skulle dröja ytterligare tolv år innan konventionen slutligen kunde träda i kraft 1994.

Vägen till havsrättskonventionen var lång. Den första FN-konferensen om havsrättskonventionen, UNCLOS I, hölls i Genève 1958 och UNCLOS II gick av stapeln 1960. År 1973, vid den tredje konferensen, kom uppdraget att anta en konvention - den konvention som alltså trädde i kraft 1994.

Havsrättsorganisationer inom FN

Följande tre organisationer arbetar med frågor runt havsrätt inom Förenta Nationerna.

FN:s avdelning för havsärenden och havsrätt

Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS). Arbetar med

 • rådgivning
 • forskning
 • information kring havsrättskonventionen.

FN:s internationella domstol för havsrätt

International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). Arbetar med att lösa tvister som kan uppkomma om rättigheter och skyldigheter vid tillämpningen av havsrättskonventionen.

Internationella sjöfartsorganisationen IMO

Internationella sjöfartsorganisationen - IMO har upprättat en rad konventioner och överenskommelser. Dessa berör

 • sjösäkerhet
 • navigering
 • förhindrande av miljöfarliga utsläpp
 • andra juridiska sjöfartsfrågor.

För mer information om IMO, se DagDok: IMO.

Dokumentation

Databaser och index

 • Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS) har upprättat en ämnesportal för havsrättsliga frågor. Där finns texten till havsrättskonventionen och andra viktiga dokument samt länkar till olika FN-organ som arbetar med frågan. 
 • För information om databaser och index över IMO:s verksamhet, se DagDok: IMO
 • Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. 
 • Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.  

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'subject Index' till United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet), som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-02-09