Internationella domstolen

© United Nations

Internationella domstolenInternational Court of Justice (ICJ) - är FN:s huvudorgan för juridiska bedömningar och domslut. Alla länder som upptas som medlemsländer i FN blir automatiskt anslutna till Internationella domstolen.

Internationella domstolens funktion

Internationella domstolen har två huvudsakliga funktioner:

  1. Behandlar tvister mellan stater, inte individer. 
  2. Fungerar som rådgivare till övriga FN-organ.

Medlemsskap i ICJ

De inblandade staterna måste erkänna domstolens behörighet för att domstolen ska kunna agera. Alla medlemsländer i FN är anslutna till ICJ men även länder utanför FN kan ansluta sig till domstolen, på villkor dikterade av generalförsamlingen.

 För mer information om Internationella domstolen, se DagDok: Internationella domstolen

Dokumentation

För dokumentation från Internationella domstolen, se DagDok: Internationella domstolen.

Databaser och index

För databaser och index över internationella domstolens dokumentation, se DagDok: Internationella domstolen.  

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2014-09-11