Övriga juridiska frågor

© United Nations

En av Förenta Nationernas grundprinciper är upprätthållande av respekten för den internationella rättsordningen. Det finns således ytterligare en mängd ämnesområden som är relevanta för FN-organisationens juridiska arbete. Exempel: 

Dokumentation

Webbsidor med juridiskt material i fulltext på FN:s olika webbplatser:

Databaser och index

Referenser till dokument, som behandlar juridiska frågor finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.  


Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'subject Index' till United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet) som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-02-09