Global Compact - företagen och MR-frågorna

© United Nations

Global Compact lanserades av Kofi Annan vid World Economic Forum 1999 i Davos, Schweiz. Det är ett initiativ med målet att sammanföra företag, FN-organ och arbetsmarknads- och sociala organisationer för att stödja 10 huvudpunkter, som berör mänskliga rättigheter, arbetsmarknad, miljö och korruption

Global Compact är inte en reglerande institution utan en frivillig sammanslutning, som idag omfattar hundratals företag världen över samt frivilligorganisationer och fackförbund.

Global Compacts 10 principer

Global Compacts tio principer grundar sig på:

Principerna är fördelade på fyra olika områden och enligt dem ska företagen:

Mänskliga rättigheter

1. stödja och respektera skyddet av internationellt proklamerade mänskliga rättigheter

2. tillse att de inte är delaktiga i övergrepp på de mänskliga rättigheter

Arbetsrätt

3. upprätthålla föreningsfriheten och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar

4. eliminera alla former av tvångsarbete

5. avskaffa barnarbete

6. arbeta för att avskaffa diskriminering avseende rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö

7. ta hänsyn till de miljömässiga konsekvenserna av sin verksamhet

8. ta initiativ till att stärka miljömedvetandet

9. uppmuntra utveckling av miljövänlig teknik

Korruption

10. motverka alla former av korruption inklusive utpressning och mutor.

Dokumentation

Databaser och index

  • Global Compacts webbplats finns en deltagarförteckning, Participant Search, som är sökbar på land och verksamhetsområde. Även företags 'Communication on Progress-rapporter (COPs)' kan sökas där.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-27