Övriga MR-frågor

© United Nations

Arbetet med mänskliga rättigheter ska genomsyra hela FN-organisationen och omfatta alla FN-organ. Som ett led i detta inkluderas MR-experter inom alla ämnesområden. Under senare år har begreppet mänskliga rättigheter fått en utvidgad betydelse och flera frågor som berör ekonomiska och sociala rättigheter har fått en starkare ställningen inom MR-bevakningen.

Som mänskliga rättigheter definieras nu exempelvis rätten till:

 • boende
 • demokrati
 • frihet från extrem fattigdom
 • hälsa
 • mat
 • ren miljö
 • utbildning
 • utveckling

Männiksorättsrådet granskar även frågor som berör:

 • bruket av legosoldater
 • domares och advokaters oberoende
 • godtyckliga frihetsberövanden
 • internflyktingars rättigheter
 • migranters mänskliga rättigheter
 • olaglig transport och dumpning av giftavfall
 • påtvingade eller ofrivilliga försvinnanden
 • strukturanpassningsproblem.

Dokumentation

Databaser och index

 • Human Rights. En ämnesportal med översikt över de olika FN-organens arbete för mänskliga rättigheter och länkar till viktig dokument i fulltext.
 • Treaty Body Database. Treaty body document search.
 • Charter-based Body Database. Charter-based body document search.
 • UNBISnet. FN-bibliotekens katalog med referenser till dokument i ämnet och länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
 • Rapporter i fulltext finns från 1993 i FN:s fulltextdatabas ODS.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnet) som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-01-20