Rasdiskriminering

© United Nations

Alla människors lika värde är en av FN:s grundsatser, och kampen för att hitta åtgärder för att bekämpa rasism och etnisk diskriminering återspeglas i ett antal resolutioner, konventioner och deklarationer.

Resolutioner och konventioner mot rasism

1963 antog generalförsamlingen genom resolution 1904 (XVIII) United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - Förklaringen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. I den konstateras att diskriminering grundad på ras, hudfärg eller etnisk tillhörighet är ett svek mot FN-stadgan och ett hinder för fredliga förhållanden mellan folk.

1965 antogs den Internationella konventionen mot rasdiskriminering - International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, som trädde i kraft tre år senare. De stater som anslutit sig, åtar sig att fördöma all form av rasdiskriminering och att bedriva en politik som leder till avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Konventionsstaterna förbinder sig också att skapa lagar som förbjuder rasdiskriminering samt bekämpa fördomar som kan leda till rasdiskriminering. Genom konventionen upprättades en expertgrupp, Kommittén för avskaffande av rasdiskrimineringCommittee on the Elimination of Racial Discrimination, som har till uppgift att granska de rapporter, som konventionsstaternas regelbundet åläggs att förete om åtgärder, som vidtagits för att förverkliga konventionens principer. Kommittén lämnar synpunkter, utfärdar rekommendationer och för en dialog med företrädare för berörda regeringar. 

1966 instiftade FN den 21:a mars som den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering - International Day for the Elimination of Racial Discrimination.

Specialrapportör

1993 beslutade FN:s kommission för mänskliga rättigheter att utse en specialrapportör med uppgift att granska frågor om rasism och rasdiskriminering - Special rapporteur on Contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance. Denna funktion har övertagits av kommissionen efterträdare FN:s människorättsråd.

Världskonferens mot rasism

Genom ett beslut i generalförsamlingen den 9 december 1998 utropades år 2001 till det Internationella året för mobilisering mot rasism, rasdiskriminering , främlingsfientlighet och intolerans. Samma år hölls en världskonferens på detta tema i FN:s regi - World Conference against Racism, Racial Discrimination and Racial Intolerance, i Durban. I en resolution, A/RES/53/132, beslutade generalförsamlingen att avsikten var att detta skulle fungera som en drivkraft för ett fortsatt politiskt engagemang i kampen mot rasism och rasdiskriminering.

Dokumentation

Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering - International Convention on the Elimination of Racial Discrimination.

Granskningskommitténs dokument har följande koder:

CERD/-

Committee on the Elimination of Racial Discrimination

Ex. CERD/C/63/CO/12

Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Country report, 63rd session. Concluding observations. Document no. 12

Databaser och index

  • I OHCHR anti-discrimination database finns material om åtgärder, förfaranden och rättsliga prejudikat i kampen mot rasdiskriminering och främlingsfientlighet.
  • Treaty Body DatabaseDokumentationen kring konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering - Convention on the Elimination of All forms of Racial Discrimination, CERD. Filtrera efter konventionen, land, typ av dokument, dokumentsymbol, och / eller datum.
  • Dokumentationen från specialrapportören för frågor om rasism och rasdiskriminering - Special rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance kan sökas i Charter-based Body Database.
  • UNBISnet. FN-bibliotekens katalog med referenser till dokument i ämnet och länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnetsom ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2016-09-14