Tortyr

© United Nations

Inga som helst omständigheter, vare sig krigstillstånd eller krigshot, inre politisk instabilitet eller annan allmän nödsituation får användas för att rättfärdiga tortyr. Detta finns formulerat i Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning - Convention against Torture, som antogs av Förenta Nationerna 1984 och trädde i kraft 1987. Genom konventionen upprättades en expertgrupp - Committee Against Torture, CAT. Den har till uppgift att granska konventionsstaternas rapporter om vilka åtgärder som vidtagits för att förverkliga konventionens principer. Kommittén lämnar synpunkter och utfärdar rekommendationer och för en dialog med berörda parter.

1985 beslutade FN:s kommission för mänskliga rättigheter att utse en specialrapportör med uppgift att granska frågor, som berör tortyr världen över - Special rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Kommissionens efterträdare Människorättsrådet har tagit över mekanismen.

En frivilligfond för tortyroffer - United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture inrättades 1981 för att ge stöd till tortyroffer och deras familjer. Den finansieras genom frivilliga bidrag från regeringar, NGOs och enskilda.

Dokumentation

Internationella konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning - Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT).

Granskningskommitténs dokument har följande koder

CAT/-

Committee Against Torture

Ex. CAT/C/55/Add.7

Committee Against Torture. Country report, 55th session. Addendum 7

Databaser och index

  • Treaty Body Database. Dokumentation från granskningskommittén för frågor, som berör tortyr, finns i fulltext för senare år.
  • Dokumentationen från Människorättsrådets specialrapportör för frågor, som berör tortyr, kan sökas i databasen Charter-based Body Database.
  • UNBISnet. FN-bibliotekens katalog med referenser till dokument i ämnet och länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnet) som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-01-20