Översikt

© United Nations

Att ämnesindela FN-organisationen är svårt med tanke på att Förenta Nationernas verksamhet omfattar alla ämnesområden, som berör internationell politik. Dessutom arbetar flera FN-organ med samma ämnesområde fastän med särskilda aspekter på en fråga.

Detta innebär, att man inför en sökning i FN:s dokumentation noga måste ta ställning till sitt ämne och bestämma, vilken typ av information, man efterfrågar.

Det finns en traditionell indelning av FN:s verksamhet i fem stora ämnesblock:

Denna ämnesindelning ger oss ingångar till en mängd FN-organ som arbetar med dessa frågor.

Dokumentation

Följande handböcker ger en bra orientering om FN:s huvudämnesområden:

Databaser och index

  • En ämnesportal till en rad av FN:s verksamhetsområden med länkar till viktiga dokument i fulltext finns på FN:s webbplats: Global Issues Overview.
  • FN-bibliotekens katalog UNBISnet förtecknar rapporter, dokument och FN-relaterade artiklar med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'subject index' till United Nations Documents Index, som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2016-12-30