The 2010-2020 UN News decade in review

UN News takes a look back at some of the big stories on its global patch, that unfolded between 2010 and 2019:

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

In part one, which takes in the period between 2010 and the end of 2013, the focus is on the devastating Haiti earthquake, the beginning of the ongoing Syrian conflict, the inspiring work of Malala Yousafzai in favour of girls’ education, and the creation of what has now become “the world’s most dangerous UN mission”, in Mali.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

In part two, we take in the years 2014 to 2016, which saw the worst outbreak of Ebola ever recorded; new hope that the climate crisis could be tackled by world leaders, through the historic Paris climate agreement; a UN mission in Colombia to facilitate a much-awaited peace process; and the launch of the UN’s 2030 Agenda, a plan of action for people, the planet and prosperity.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

In part three UN News looks back over the past decade takes in the launch of the 2030 Agenda, the UN’s blueprint for a better future for all; the humanitarian response to the Rohingya refugee crisis; the successful end to the mandate of the UN Liberia Mission; and fresh momentum in the fight against the climate crisis, despite disappointment over the COP25 climate conference in Madrid. 

Jubileumsbok över 400-årsjubilerande universitetsbibliotek

22 December 2021

Rektor Anders Hagfeldt och överbibliotekarie Lars Burman

”Uppsala universitetsbibliotek 1621-2021. Verksamhet, samlingar, historia, betraktelser” är titeln på Uppsala universitetsbiblioteks jubileumsbok, där nuvarande och tidigare medarbetare ur sina perspektiv och kunskapsområden gör nedslag i bibliotekets historia och verksamhet.

Den rikt illustrerade boken skildrar hur det månghundraåriga biblioteket genom historien följt sin tid, men också hur nya arbetsformer och digitala möjligheter kan tillgodose de behov som dagens och morgondagens studenter och forskare har.

Medarbetare inom biblioteket skriver utifrån egna intressen om verksamheten, och redan när man väger volymen i handen inser man tyngden i den kunskap och kompetens som de anställda inom biblioteket besitter, sade överbibliotekarie Lars Burman när han överräckte ett exemplar av boken till rektor Anders Hagfeldt, på bokreleasen.

Förhoppningen är att jubileumsboken ska stimulera läsaren till fortsatta strövtåg i bibliotekets historia, samlingar och verksamhet.

För många med mig är biblioteket en plats där tid och rum tappar en del av sin betydelse. Här finns kunnandet från historiens början några hyllmeter från de senaste insikterna. Att i den här boken bli guidad av bibliotekets egna, genom samlingarna är en ynnest. Med detta verk skriver biblioteket historia, sade rektor Anders Hagfeldt i sitt tal på bokreleasen. 

Alla delar i processen utom tryckningen har gjorts av medarbetare eller tidigare medarbetare vid Uppsala universitetsbibliotek: författande, redigering, bild- och fotoarbete, grafisk formgivning, tryckbidragsfinansiering, katalogisering i bibliotekssystem, distribution i bokhandeln, samt öppen publicering på nätet via DiVA.
 

Jubileumsboken finns att köpa i utställningssalens butik på Carolina Rediviva, via Acta Universitatis Upsaliensis, i bokhandeln samt att den är nedladdningar i DiVA. Boken har tryckts med medel ur stiftelser och fonder.

Läs mer om och se filmer från 400-årsfirandet.