The 2010-2020 UN News decade in review

UN News takes a look back at some of the big stories on its global patch, that unfolded between 2010 and 2019:

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

In part one, which takes in the period between 2010 and the end of 2013, the focus is on the devastating Haiti earthquake, the beginning of the ongoing Syrian conflict, the inspiring work of Malala Yousafzai in favour of girls’ education, and the creation of what has now become “the world’s most dangerous UN mission”, in Mali.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

In part two, we take in the years 2014 to 2016, which saw the worst outbreak of Ebola ever recorded; new hope that the climate crisis could be tackled by world leaders, through the historic Paris climate agreement; a UN mission in Colombia to facilitate a much-awaited peace process; and the launch of the UN’s 2030 Agenda, a plan of action for people, the planet and prosperity.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

In part three UN News looks back over the past decade takes in the launch of the 2030 Agenda, the UN’s blueprint for a better future for all; the humanitarian response to the Rohingya refugee crisis; the successful end to the mandate of the UN Liberia Mission; and fresh momentum in the fight against the climate crisis, despite disappointment over the COP25 climate conference in Madrid. 

Satsa på storskalig digitalisering av det svenska trycket

29 March 2022

Sverige ligger efter andra länder när det gäller digitaliseringen av kulturarvet – och det behövs en utökad statlig satsning på en storskalig digitalisering av det svenska trycket. Det lyfter styrgruppen för Det digitaliserade svenska trycket (DST-samarbetet) i en debattartikel i Göteborgsposten.

Kungliga Biblioteket, och de fem universitetsbiblioteken i Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala och Umeå, är redo att skala upp digitaliseringen. Det faktum att Sverige ligger efter i digitaliseringen av kulturarvet riskerar att påverka forskning, innovation och öppenhet på ett negativt sätt.

För att hålla en rimlig takt i arbetet krävs att staten avsätter särskilda medel, säger Morgan Palmqvist på Göteborgs universitetsbibliotek:

– Biblioteken har stora tryckta samlingar som skulle kunna få nytt liv genom digital tillgång, men tyvärr finns inte ekonomiska förutsättningar för att långsiktigt öka produktionen. Återstartsutredningen Från kris till kraft föreslår en tillfällig satsning på digitalisering av kulturarvet. En del av dessa medel borde gå till att digitalisera det svenska trycket.

”Vi har samlingarna och kompetensen”

DST-biblioteken har det senaste året arbetat med att fastställa gemensamma tekniska standarder, formalisera samarbetet och att identifiera gemensamma utvecklingsbehov, framför allt när det gäller tillgängliggörande.

Digitalisering inom bibliotekssektorn har lyfts genom ett webbinarium, och gruppen har även knutit kontakter med andra aktörer inom ABM-sektorn, till exempel Riksantikvarieämbetet och Digisam. Under våren har man också startat samordnad digitalisering i mindre skala av tidskrifter från tiden 1850–1900.

– Vi har samlingarna, kompetensen och processerna för att ta hand om digitaliseringen av det svenska trycket, och om vi får ökade ekonomiska resurser skulle vi kunna skala upp verksamheten. Vi har byggt upp goda samarbeten och strukturer för att kunna leverera ett konkret resultat till nytta för både forskning och allmänhet, avslutar Karin Byström, projektledare för DST-samarbetet.

Mer information

Läs debattartikeln i Göteborgsposten 

Läs mer om samarbetet Digitalisering av det svenska trycket på projektets samarbetsyta på KB:s webbplats.

Hör en intervju i Kulturnytt i P1 samt i P4 Radio Uppland med Karin Byström, projektledare för DST-samarbetet. 

Kontakt:
Karin Byström, Uppsala universitetsbibliotek, projektledare för DST-samarbetet
karin.bystrom@ub.uu.se