2010-2020 UN News gör en tillbakablick

UN News har gjort en tillbakablick på de största händelserna mellan åren 2010 och 2019.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del 1, 2010 - 2013 fokuserar på jordbävningen i Haiti, starten av den alltjämt pågående konflikten i Syrien, Malala Yousafzais arbete med flickors rätt till utbildning och FN-missionen i Mali.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del 2, 2014 - 2016. Det värsta utbrottet av Ebola någonsin, klimatmötet i Paris som resulterade i 'Paris climate agreement', fredsprocessen i Colombia med stöd av en FN-mission, de nya globala målen Agenda 2030..

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del tre, 2017-2019. UN News Agenda 2030, Rohingya-folkets flyktingkris, FN-missionen i Liberia avslutas, kampen mot klimatkrisen, klimatkonferensen i Madrid COP25. 

Unika samlingar tillgängliggörs med medel ur Riksbankens Jubileumsfond

29 oktober 2021

Bokryggar i Gustav III:s arkiv

Bokryggar i Gustav III:s arkiv

Riksbankens jubileumsfond har beviljat medel till flera projekt som möjliggörs tack vare forskningsbibliotekens digitalisering av unika samlingar.

I de nu beviljade projekten kommer bland annat Gustav III:s arkiv samt medeltida isländska och norska handskrifter att bli tillgängliga i kulturarvsdatabasen Alvin.

Alvin drivs och utvecklas av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med universitetsbiblioteken i Göteborg och Lund. Här görs digitaliserat material ur samlingarna tillgängligt för undervisning, forskning och för en bred allmänhet, nationellt och internationellt.

- Det är ett oerhört glädjande besked som påminner om forskningsbibliotekens betydelse. Universitetsbiblioteket är en del av forskningens infrastruktur. De nu beviljade projekten är konkreta exempel på det, säger Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek.

Läs mer om Riksbankens Jubileumsfond
Sök i Alvin