2010-2020 UN News gör en tillbakablick

UN News har gjort en tillbakablick på de största händelserna mellan åren 2010 och 2019.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del 1, 2010 - 2013 fokuserar på jordbävningen i Haiti, starten av den alltjämt pågående konflikten i Syrien, Malala Yousafzais arbete med flickors rätt till utbildning och FN-missionen i Mali.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del 2, 2014 - 2016. Det värsta utbrottet av Ebola någonsin, klimatmötet i Paris som resulterade i 'Paris climate agreement', fredsprocessen i Colombia med stöd av en FN-mission, de nya globala målen Agenda 2030..

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del tre, 2017-2019. UN News Agenda 2030, Rohingya-folkets flyktingkris, FN-missionen i Liberia avslutas, kampen mot klimatkrisen, klimatkonferensen i Madrid COP25. 

Svenska Linnésällskapets arkiv doneras till Uppsala universitetsbibliotek

18 november 2021

Överbibliotekarie Lars Burman och ordförande i Svenska Linnésällskapet Carl Frängsmyr undertecknar donationshandlingarna

Svenska Linnésällskapet har som gåva överlämnat sitt arkiv till Uppsala universitetsbibliotek. Arkivet har sedan 1970-talet varit deponerat vid biblioteket och rymmer handlingar från Sällskapets grundande 1917 och fram till 2021.

Arkivet innehåller handskrifter av Carl von Linné samt olika handlingar rörande Linnés verksamhet. Till universitetsbiblioteket överförs dessutom en samling rara böcker och ett antal handskrifter med anknytning till Linné. De har tidigare förvarats i Linnémuseet, vars klimat har bedömts vara olämpligt för detta känsliga material.

– Genom att omvandla vårt arkiv från deposition till donation säkerställer vi ett långsiktigt bevarande av det ömtåliga och unika materialet; dessutom ser vi till att det genom digitalisering görs tillgängligt för forskare och andra Linnéintresserade, säger Carl Frängsmyr, ordförande i Svenska Linnésällskapet.

Donationshandlingarna undertecknades i mitten av november av Carl Frängsmyr och Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek. Undertecknandet skedde på det skrivbord som tillhört Carl von Linné, vilket nyligen överlämnades till Uppsala universitet som gåva av Stiftelsen Kjell och Märta Beijer.

– Vi är glada och tacksamma över att kunna inlemma detta rika Linnématerial i våra befintliga samlingar och i det naturliga större sammanhang som dessa erbjuder, avslutar Lars Burman.