2010-2020 UN News gör en tillbakablick

UN News har gjort en tillbakablick på de största händelserna mellan åren 2010 och 2019.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del 1, 2010 - 2013 fokuserar på jordbävningen i Haiti, starten av den alltjämt pågående konflikten i Syrien, Malala Yousafzais arbete med flickors rätt till utbildning och FN-missionen i Mali.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del 2, 2014 - 2016. Det värsta utbrottet av Ebola någonsin, klimatmötet i Paris som resulterade i 'Paris climate agreement', fredsprocessen i Colombia med stöd av en FN-mission, de nya globala målen Agenda 2030..

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del tre, 2017-2019. UN News Agenda 2030, Rohingya-folkets flyktingkris, FN-missionen i Liberia avslutas, kampen mot klimatkrisen, klimatkonferensen i Madrid COP25. 

Registrera dina publikationer i DiVA senast 17 januari

26 november 2021

17 januari är sista datum för registrering av publikationer publicerade åren 2017-2021 som ska ingå i underlaget för universitetets årsredovisning.

De publikationer som används i underlaget till universitetets årsredovisning är de artiklar och forskningsöversikter som i DiVA registreras som ”refereegranskade”, samt böcker och kapitel i bok från de förlag som klassats som vetenskapliga på nivå 1 eller 2 i den så kallade Norska listan.

Frågor om årsredovisningen kan ställas till Emma Östlund vid planeringsavdelningen: emma.ostlund@uadm.uu.se

Börja alltid med att söka i DiVA efter den publikationen som du ska registrera - kanske är den redan registrerad!

Vid registrering i DiVA tänk på att ange den institution/avdelning som författaren tillhörde vid tiden för publiceringen, dvs. den organisatoriska tillhörighet som anges i publikationen.

Läs mer om att registrera och publicera i DiVA.

Har du frågor om registrering i DiVA? Kontakta Fråga biblioteket:

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se, Telefon: 018-471 39 00