Om DagDok

DagDok skapades av Gunnel Torén, tidigare FN-bibliotekarie, för Dag Hammarskjöldbiblioteket.

Copyright © 2003-2013, Gunnel Torén, Dag Hammarskjöldbiblioteket, Uppsala universitetsbibliotek.
Copyright © 2014- och ansvarig utgivare: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Uppsala universitetsbibliotek.

Bildmaterialet är hämtat med särskilt tillstånd från United Nations Photo Library, News and Media Section, Department of Public Information, New York, United Nations, som innehar alla upphovsrättigheter.

Vid nyttjande av databasen erinras om Lagen om upphovsrätt för konstnärliga och litterära verk, § 49, SFS 1960:729.

DagDok - din guide till FN-dokumentationen

DagDok är en samlad ingång till FN och FN:s dokumentation.

DagDok är Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets guide till FN-dokumentationen. Dess syfte är att hjälpa dig att hitta FN-rapporter och dokument, samt bakgrundsinformation om FN:s verksamhet.

DagDok innehåller en genomgång av hela FN:s organisation med dess huvudorgan, underorgan och fackorgan. Varje sida ger en kortfattad bakgrundsinformation samt länkar till olika typer av resurser där du kan hitta FN-dokument eller -publikationer, antingen som fulltext eller som bibliografisk information.

I DagDok kan du även söka information via FN:s viktigaste verksamhetsområden. Här hittar du tips på länkar till grundläggande dokument och rapporter samt ämnesportaler och specialdatabaser specifikt för varje ämnesområde.

Varför DagDok?

Genom att använda DagDok hittar du snabbt:

  • Bakgrundsinformation till FN:s arbetsformer och verksamhetsområden.
  • Länkar till FN-dokument och -rapporter, samt förklaring till dokumentbeteckningen.
  • Länkar till relevanta webbplatser inom FN-organisationen.
  • Tips på ämnesdatabaser och -portaler till fördjupad information.