Om webbplatsen

© Galax Webb

DagDok är skapad av:

Gunnel Torén, tidigare FN-bibliotekarie, för Dag Hammarskjöldbiblioteket.

Copyright © 2003-2013, Gunnel Torén.

Ansvarig utgivare: Dag Hammarskjöldbiblioteket.

Webbdesign: Galax Webb, Uppsala.

Bildmaterialet är hämtat med särskilt tillstånd från United Nations Photo Library, News and Media Section, Department of Public Information, New York, United Nations, som innehar alla upphovsrättigheter.

Vid nyttjande av databasen erinras om Lagen om upphovsrätt för konstnärliga och litterära verk, § 49, SFS 1960:729.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2014-03-28