FN:s huvudorgan

FN:s huvudorgan.
© United Nations/Andrea Brizzi

Enligt stadgan har FN sex huvudorgan. Dessa beslutar om och övervakar FN:s arbete:

Dessa organ finns alla i New York, utom Internationella domstolen i Haag. Internationella domstolen har även ett separat dokumentationssystem.

Dokumentation

 • FN-stadgan svensk version - engelsk version
 • Organisationsschema för FN-systemet (pdf)
 • Main BodiesFN:s huvudorgan.
 • Basic Facts about the United Nations. FN:s egen grundbok med en utförlig genomgång av organisationens uppbyggnad och ämnesområden. Via index hittar man en viss frågas förankring i organisationen. Publikationen uppdateras fortlöpande. 
 • Fakta om FN. En svensk version av "Basic facts...", som utgavs 1994. OBS! Ej uppdaterad.
 • FN - globalt uppdrag gavs ut till FN:s 50-årsjubileum 1995 av Svenska FN-förbundet och SNS. Det är en mycket utförlig krönika över FN:s arbete de första femtio åren och kan användas som uppslagsverk till organisationen och dess verksamhet. Innehåller ett kapitel om FN:s uppbyggnad med en tydlig skiss över organisationen. Ett supplement för åren 1995-2000 finns också. År 2005 publicerades en utvidgad och uppdaterad upplaga.
 • FN i Utrikespolitiska institutets serie "Organisationer i fickformat" ger lättillgängliga fakta om organisationen.
 • United Nations Handbook utkommer årligen och är en aktuell guide till FN-organisationen med korta presentationer av de olika organen och deras verksamhet, medlemskap, adresser och sammansättning. Den innehåller även en översikt över FN:s budget med bidragsskala samt ett förkortningsregister. United Nations Handbook 2015-16 finns fritt online, både som app och pdf.
 • The UN in Brief är en kortfattad elektronisk handbok över FN-systemet och de olika organens verksamhet. Innehåller länkar till FN:s webbplatser. 
 • Repertory of Practice of the United Nations Organs är en analys av hur FN-stadgans principer appliceras i de beslut som fattas av huvudorganen. Den sammanställs av generalsekreteraren på uppdrag av generalförsamlingen. Samtliga volymer, som kommit ut under 1946-1988, finns nu publicerade på FN:s hemsida, där man kan söka på år och kapitel.

Databaser och index

 • FN:s webbplats. Avdelningen Main bodies är en portal till huvudorganens webbplatser.
 • Svenska FN-förbundets webbplats. Avdelningen FN:s organisation ger en introduktion till FN:s huvudorgan.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-04-26