Hitta rätt i DagDok

© United Nations

DagDok är Dag Hammarskjöldbibliotekets webbguide till FN-dokumentationen. Dess syfte är att hjälpa dig att hitta FN-rapporter och dokument samt bakgrundsinformation om verksamheten.

DagDok innehåller en genomgång av hela FN:s organisation med dess huvudorgan, underorgan och fackorgan. Varje sida visar bakgrundsinformation samt ett gult fält för dokumentation och ett grått fält med tips om databaser och index för det aktuella avsnittet.

Under rubriken Huvudämnen kan du göra ämnessökningar. Här informeras om FN:s viktigaste verksamhetsområden med tips om länkar till grundläggande dokument och rapporter samt ämnesportaler och specialdatabaser.

DagDok hänvisar via länkar till de officiella hemsidorna för FN-organisationen, Dag Hammarskjöldbiblioteket och Svenska FN-förbundet.

För att enkelt hitta information i DagDok har du följande möjligheter:

  • Webbkarta
    överblick över webbplatsen och innehållsförteckning
  • Index
    sakregister till webbplatsen
  • Sökmotor
    söker igenom webbplatsen

För sökning på en enskild sida: klicka på sidan, använd funktionen Ctrl+F och ange sökord.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2014-03-28