Ekonomisk och social utveckling

© United Nations

Social och ekonomisk utveckling, som gynnar alla, är en förutsättning för bestående världsfred. Denna koppling erkänns i FN-stadgan, som ålägger FN att främja högre levnadsstandard, full sysselsättning och ekonomiskt och socialt framåtskridande som en av dess huvuduppgifter. Därför används större delen av FN:s resurser till ett stort antal program och åtgärder, som syftar till bättre levnadsvillkor för alla människor.

Ekonomiska och sociala rådet

Det ekonomiska och sociala rådet - ECOSOC - har till uppgift att  samordna det ekonomiska och sociala arbete, som utförs av FN:s underorgan och fackorgan.

Dokumentation

För information om dokumentationen om ekonomiska och sociala frågor, se även DagDok: Ekonomiska och sociala rådet, FN:s underorgan, FN:s fackorgan.

Databaser och index


Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnetsom ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-04-26