Fred och säkerhet

© United Nations

För FN har ett centralt mål alltid varit att bevara världsfreden. FN har bidragit till lösningar av tvister mellan nationer, minskning av spänningar, förebyggande av konflikter och stopp för strider.

Världsorganisationen har genomfört komplicerade operationer som inneburit fredsskapande åtgärder, fredsbevarande insatser och humanitärt bistånd.
FN har även spelat en viktig roll vid lösningen av några av de mest långdragna konflikterna under senare år.

FN-stadgan svensk version (pdf) - engelsk version

För ytterligare information om dokumentation i ämnet, se Dag Hammarskjöld Librarys (New York) forskningsguide om Peace and Seucrity.

Databaser och Index

  • Peace & SecurityEn ämnesportal finns på FN:s webbplats.
  • Global Issues Overview. En översikt över globala frågor med länkar till andra källor.
  • UNBISnet. FN-bibliotekens katalog med referenser till dokument i ämnet och länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
  • Official Document System (ODS). FN:s dokumentdatabas med fulltext från 1993; resolutioner från huvudorganen sedan 1946; äldre dokument läggs till kontinuerligt.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnet), som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2016-12-30